Zdjęcia

IS__DSC0148_HDR3
Cmentarz Greckokatolicki 2015
1953, Spó³dzielnia Produkcyjna Dêbno, okolice £añcuta, Polska Brygada polowa przy snopku pszenicy Fot. Irena Jarosiñska, zbiory Oœrodka KARTA
Dębno 1953 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *