ks. Aleksij Kaczkowski *1793 – 1825*

 Aleksij Kaczkowski [Aлексій Качковський] Urodził się w 1767 r. Zmarł 30.06.1825 r. Pochowany w Dębnie.


Żona:
Anna Rewakowicz Urodziła się w 1769 r. Zmarła 09.03.1829 r. Pochowana w Dębnie.


Dzieci:
Tekla Kaczkowska [Текля Качковськa] Urodziła się 17.10.1793 r. Dnia 15.11.1807 r. w wieku 16 lat wyszła za mąż za 23 letniego studenta Jakuba Gałeckiego, późniejszego proboszcza parafii Zalesie.

Jan Kaczkowski [Іван Качковський] Urodził się 21.02.1795 r. Zmarł 17.08.1796 r. Pochowany w Dębnie.

Jan Kaczkowski [Іван Качковський] Urodził się 24.02.1798 r.

Marianna Kaczkowska [Мар’яна Качковськa] Urodziła się 07.05.1800 r. Dnia 13.11.1814 r. w wieku 15 lat wyszła za mąż za 24 letniego studenta Greckokatolickiego Seminarium Generalnego we Lwowie Grzegorza Gałeckiego.

Michał Kaczkowski [Михайло Качковський] Urodził się 24.07.1802 r.

Julianna Kaczkowska [Юліянна Качковськa] Urodziła się 03.02.1803 r. Dnia 09.11.1817 r. w wieku 14 lat wyszła z mąż za 25 letniego studenta Greckokatolickiego Seminarium Generalnego we Lwowie Piotra Pasłowskiego.

Onufry Kaczkowski [Онуфрій Качковський] Urodził się 22.06.1806 r.