ks. Sylwester Krulikowski *1866 – 1882*

 Sylwester Krulikowski [Сильвестр Круліковський] Urodził się w 1826 r. Zmarł 14.03.1882 r. Pochowany w Dębnie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1854 r.


Żona:

Olimpia Krulikowska zd. Pleszkiewicz


Dzieci urodzone w parafii Dębno:

Sylwester [Сильвестр Круліковський] Zmarł 16.08.1878 r. w wieku 13 lat (czerwonka) Pochowany w Dębnie.

Włodzimierz [Володимир Круліковський] Urodził się 18.01.1868 r. Zmarł  04.05.1868 r. Pochowany w Dębnie.

Olimpia [Олімпія Круліковськa] Urodziła się  26.11.1870 r.

Jan [Іван Круліковський] Urodził się 10.12.1873 r. Zmarł  26.03.1875 r. Pochowany w Dębnie.