Parafia Rzymskokatolicka

   Pierwszym proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Dębnie został ks. Jan Ramocki. Przybył on wiosną 1945 r. i zamieszkał w plebani, którą w lutym 1945 r. opuścił ks. Nykyta Bułyk. Początkowo msze były odprawiane w ochronce. Dnia 21 lipca 1945 r. poświęcony został nowy cmentarz, który usytuowano przy drodze prowadzącej do Chałupek Dębniańskich. Dzięki staraniom proboszcza 26 sierpnia 1945 r. odwiedził Dębno biskup ordynariusz Franciszek Barda, który po mszy wybierzmował pierwszą grupę nowych parafian. Po przeprowadzeniu odpowiednich prac budynek cerkiewny zostaje zaadoptowana na potrzeby wiernych wyznania rzymskokatolickiego i już jako kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, poświęcony 12 września 1945 r. Ksiądz Ramocki czynnie uczestniczył w życiu wsi. Był członkiem utworzonej we wsi komisji opiniującej rodziny ukraińskie, co decydowało o uzyskaniu zgody na pozostanie w Polsce. Wiosną 1945 r. po odkryciu w pobliżu plebani dużego dołu ze zgaszonym wapnem, przebywał tam do końca, dzieląc je sprawiedliwie pomiędzy wszystkich mieszkańców wsi. Spotykały też ks. Ramockiego niebezpieczne wydarzenia. Jednym z nich był napad na plebanię. Złodzieje zabrali wówczas wszelkie wartościowe rzeczy i odjechali. Dzięki szybkiej akcji ścigająca ich grupa, odzyskała całość zrabowanego mienia. Proboszczem ks. Ramocki był krótko, bo tylko do 9 października 1946 r. Z Dębna został przeniesiony w okolice Tarnobrzega do miejscowości Stale. Kolejne parafie w których prowadził prace duszpasterską to Niewodna i Świlcza. Umarł 9 czerwca 1991 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Świlczy.

   Po odejściu ks. Ramockiego wikariuszem ekspozytem parafii zostaje ks. Marcin Tunia. W darze od sąsiednich parafii Dębno otrzymuje kapę, monstrancję i dzwon. Dnia 21 maja 1950 r. wieś odwiedza dwóch biskupów Franciszek Barda oraz Wojciech Tomaka. Dzięki ofiarności mieszkańców w 1952 r. Jan Felczyński z Przemyśla odlewa dla parafii nowy dzwon, który poświecił ks. dziekan Augustyn Cybulski. Dzięki staraniom ks. Tuni powstaje nowy cmentarz, miejsce dotychczasowego okazało się nieodpowiedni, ze względu na podmokły teren. 24 kwietnia 1958 r. ks. Tunia odchodzi z parafii Dębno do Giedlarowej. Na jego miejsce przychodzi ks. Alojzy Michalski wikariusz z Sarzyny. W wyniku zarządzenia władz państwowych ze szkół zostaje wówczas usunięta nauka religii. Proboszcz przenosi katechezę do plebani, za co kilkakrotnie płacił karę. We wrześniu 1966 r. ks. Michalski na wskutek znacznego pogorszenia się stanu zdrowia, trafia do szpitala w Sarzynie. Po przewieziono do Rzeszowa, zmarł 8 grudnia 1966 r. Pochowano go na cmentarzu parafialnym Rzeszów – Staromieście. Kolejnym proboszczem zostaje ks. Adolf Mroczek, dotychczasowy proboszcz w miejscowości Końskie powiat Brzozów. Pod jego nadzorem w 1979 r. przeprowadzono remont kościoła. Dnia 3 sierpnia 1992 r. po 26 latach pracy w parafii ks. Mroczek zmarł. Pochowany został na cmentarzu w Dębnie. Po śmieci ks. Mroczka proboszczem parafii został ks. Jan Mromliński.

Proboszczowie i Administratorzy Parafii

ks. Czesław Broda *1935 – 1940*


ks. Józef Gorczyca *1940 – 1945*


Jan Ramocki

ks. Jan Ramocki *1945 – 1946*


Marcin Tunia

ks. Marcin Tunia *1946 –  1958*


ks. Alojzy Michalski *1958 – 1966*


IS_099

ks. Adolf Mroczek *1966 – 1992*


ks. Jan Mromliński *1992 – 2016*


ks. Tadeusz Barcikowski *2016 – …*