Listy od wysiedlonego mieszkańca Dębna.

Wysłane z Zaleszczyk do mojego dziadka Jakuba Baran

List 14.12.1969 r.

List 08.03.1979 r.