adm. Michajło Kiszakiewicz *1865*

 Michajło Kiszkiewicz urodził się w 1823 r. Zmarł 30.09.1896 r. w Piskorowicach.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1854 r.

Proboszcz parafii Gorzyce w latach 1860 – 1874.

Proboszcz parafii Piskorowice  w latach 1874 – 1896.