Historia po 1945 r.

 Marta Baran

Czytaj artykuł w PDF

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnie

 

  Ochotniczą Straż Pożarną w Dębnie utworzono w 1945 rok. Głównymi inicjatorami jej zawiązania oraz późniejszymi członkami byli: Antoni Jarzyński, Julian Podolski, Bazyli Chomicz, Tomasz Jaworowski i Franciszek Gronowicz. Kolejni mieszkańcy, którzy wstąpili w szeregi OSP to: Wawrzyniec Cebulak, Feliks Moszkowicz, Józef Błądek, Jan Kondub, Piotr Mielnik i Marian Rzepka. W początkowym okresie swojej działalności dysponowała niewielką ilością podstawowych narzędzi gaśniczych i nie posiadała remizy. Na jej potrzeby zaadaptowano starą drewnianą szopę, usytuowaną na placu pomiędzy szkołą a plebanią. Jednostka posiadała wówczas ręczną sikawkę pożarniczą. W latach 50-tych druhowie czynem społecznym postawili na miejscu starej drewnianej szopy nową murowaną strażnicę. Funkcję naczelnika pełnił Marian Rzepka a skarbnikiem był Jan Kondub. Od 1967 roku ręczną sikawkę zastąpiono nową motopompą M8/8 PO-3, napędzaną dwucylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności 744 cm i mocy 24 KM. Przewożono ją zaprzęgiem konnym. W roku 1969 zaprzęg konny zastąpiony zostaje samochodem pożarniczym Star 25, kierowanym przez Mieczysława Samoleja. W latach 1971-1974 przy wsparciu finansowym Gromadzkiej Rady Narodowej i dużym wkładzie pracy społecznej członków straży pożarnej, wybudowano nową murowaną remizę, której uroczystego otwarcia dokonano 22 lipca 1974 r. Budynek wraz z zapleczem socjalnym przeznaczony zostaje na potrzeby działalności bojowej straży pożarnej oraz służył mieszkańcom dla szeroko rozumianej działalności społecznej. W znajdującej się na terenie remizy sali lub wybudowanej na zewnątrz podłodze przykrytej dachem organizowano zabawy taneczne z których dochody przeznaczano na zakupy stołów, krzeseł oraz naczyń do kuchni.

 

IS__DSC0257_HDR
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie.

 

   29 października 1975 roku w miejsce Stara 25, którego oddano do kasacji, jednostka pozyskała od Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Leżajsku czteroletniego Żuka A15B. Opiekę nad samochodem powierzono Eugeniuszowi Midykowi. W roku 1977 zawiązuje się drużyna młodzieżowa w składzie: Adam Młynarski, Zbigniew Machnicki, Tadeusz Drążek, Ryszard Wojciechowski, Tadeusz i Adam Krzaczkowscy, Mariusz Trojnar, Kazimierz Maźnio, Tadeusz Zygmunt. Po powodzi w 1980 roku straż zostaje doposażona w motopompę M8/8 PO5R wraz z osprzętem. Przekazanie następuje 9 marca 1981 roku. Profesjonalny sprzęt pozwala na aktywny udział w akcjach gaśniczych i przeciwpowodziowych.
W roku 1983 w szeregi OSP wstępują Władysław Moszkowicz i Zbigniew Jużyniec a w roku 1989 Janusz i Krzysztof Bajsarowicz, Andrzej Zalot, Jan Pajączek, Wiesław i Andrzej Krzaczkowscy, Bogusław Łazarowicz. Praca strażaka kojarzy się z gaszeniem pożarów, jednak zakres jej działań jest dużo bardziej rozbudowany. Do zadań strażaków należy także działalność ratownicza polegająca na ewakuacji ludności z zagrożonego terenu, likwidacji zagrożenia wodnego i drogowego. Strażacy biorą udział we wszelkich uroczystościach parafialnych i wiejskich. Organizują zbiórki na rzecz pogorzelców oraz ludzi poszkodowanych przez powódź. Angażują się w prace społeczne. Jednostka OSP od wielu lat uczestniczy w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, w trakcie których drużyny rywalizują ze sobą w sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych. W 2002 roku przyjęci zostają kolejni druhowie: Marcin Trojnar, Artur Leja, Sebastian i Tomasz Młynarscy, Jacek Gronowicz, Wojciech i Aleksander Ferencowie, Piotr Gudzik, Marcin Mazurek, Adam Dąbek, Paweł Kondub. Zawiązuje się również drużyna żeńska w składzie: Katarzyna Baran, Agnieszka Dąbek, Marzena Mach, Magdalena Kondub, Jolanta Sołek, Renat Jarzyńska, Małgorzata Muskus, Magdalena Pelc, Alicja Niedźwiedzka. Od tego roku do OSP w Dębnie należą trzy pokolenia rodziny Trojnarów, reprezentowani przez druhów: Tadeusza w straży od 1962 r., Mariusza w straży od 1977 r. i Marcina w straży od 2002 r. W rok 2004 jednostka otrzymujemy samochód pożarniczy Star GMB 2.5, którego kierowcą zostaje Mariusz Trojnar. W skład zarządu wchodzą: prezes- Andrzej Zalot, naczelnik – Andrzej Krzaczkowski, skarbnik – Mariusz Trojnar, sekretarz – Lesław Błądek, gospodarz – Wojciech Ferenc.
Dnia 4 maja 2012 r. odbyła się uroczystość, w trakcie której Zarząd Powiatowy OSP w Leżajsku wrę-czył strażakom z Dębna odznaczenia i wyróżnienia. Otrzymali je: Kręci-proch Bronisław – 60 lat w OSP, Cebulak Stanisław – 55 lat w OSP, Trojnar Tadeusz – 45 lat w OSP, Czerwonka Henryk – 40 lat w OSP, Jarosiewicz Tadeusz – 30 lat w OSP, Drążek Tadeusz – 25 lat w OSP, , Krzaczkowski Andrzej – 20 lat w OSP, Zalot Andrzej – 20 lat w OSP, Łazarowicz Bogdan – 20 lat w OSP, Błądek Lesław– 15 lat w OSP.