Koło Gospodyń Wiejskich

   Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie zorganizowane zostało w 1954 roku i zrzeszało około 30 kobiet. Na pierwszą przewodniczącą wybrano Paulinę Kosior. Szerszą działalność rozpoczęto dopiero w 1962 r. Wówczas to w prace koła zaangażowały się nauczycielki z miejscowej szkoły. Już w tym roku zorganizowano pierwszy Zespół Hodowli Drobiu liczący 20 członkiń, które zakupiły po 50 rasowych kurcząt. Zakładano przydomowe ogródki z kwiatami, uprawiano warzywa oraz truskawki. Na początku 1963 r. przeprowadzono kurs gotowania, w którym uczestniczyło 30 kobiet. 6 czerwca 1963 r. zorganizowano pierwszą zabawę, z której dochód zasilił fundusz koła. Członki-nie KGW pomagały przy organizowaniu i prowadzeniu stołówki dla 150 praktykantów, którzy budowali w Dębnie nową szkołę. Nauczycielki należące do KGW  przygotowały cykl pogadanek na temat wychowywania dzieci. W roku 1964 Koło otrzymało dotację. Za pieniądze te zakupiono telewizor do młodzieżowej świetlicy. 1 czerwca w Dniu Dziecka przedstawicielki KGW udały się do szkoły i obdarowały dzieci cukierkami. Pomysł ten powtarzany jest w kolejnych latach. 15 marca 1965 r. po rezygnacji dotychczasowej przewodniczącej, na jej miejsce wybrano Jadwigę Korzystko. Sekretarzem została Zofia Błądek a skarbnikiem Zofia Worek. Zorganizowano kolejny kurs, tym razem kroju i szycia. W roku 1967 Koło liczyło 75 członkiń. W sierpniu 1972 r. urządzono w Dębnie Dożynki, ich gospodynią została sekretarz KGW Zofia Błądek. Zaprezentowana część artystyczna i późniejsza zabawa taneczna zgromadziły kilka tysięcy osób. Obok wspomagania się w codziennych problemach gospodarczych poprzez doradztwo, wykłady i pogadanki, Koło organizowało dla swoich członkiń wycieczki m.in. do Zamościa, Lublina, w Bieszczady. Kobiety zrzeszone w KGW włączały się też aktywnie w prace na rzecz wsi. Uczestniczyły w robotach wykończeniowych, budowanego w Dębnie Ośrodka Zdrowia i Domu Strażaka. W roku 1974 r. KGW zgłosiło do ogólnopolskiego plebiscytu „Order serca” mieszkankę Dębna Janinę Jezienicką, która jako jedna z czterech mieszkanek powiatu leżajskiego otrzymała to odznaczenie. Czterem członkiniom Koła: Zofii Błądek, Jadwidze Korzystko, Zofii Młynarskiej i Zofii Worek wręczono honorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. Dnia 27 marca 1977 r. wyróżnienie to otrzymało w formie zbiorczej Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie. W 1983 r. po zmianach w składzie zarządu tworzyły go: Jadwiga Korzystko – przewodnicząca, Zofia Worek – wiceprzewodnicząca oraz sekcja opieki nad dziećmi, Zofia Młynarska – sekretarz, Barbara Lipiec – skarbnik oraz sekcja kultury, Helena Tupaj – sekcja gospodarstwa domowego, Genowefa Czereb – sekcja produkcji rolnej, Janina Wojtyna – członek. Niestety po pięciu latach Koło zawiesiło działalność. Do jej wznowienia doszło w 2003 r. Wybrano nowy zarząd, którego przewodnicząca została Czesława Tupaj.  Koło corocznie organizuje Dzień Seniora, Babską Kolędę, uczestniczy w Dożynkach Wiejskich przygotowując na nie wieńce. Bierze udział w imprezach prezentując regionalne potrawy. Dzięki ofiarności sponsorów Koło zakupiło stroje ludowe, których część członkinie uczyły same.