ks. Józef Gorczyca *1940 – 1945*

Ks. Józef Gorczyca pochodził z parafii Godowa należącej niegdyś do parafii Strzyżów. Urodził się 19 listopada 1906 r. Po ukończeniu gimnazjum w Strzyżowie w 1925 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po roku studiów w 1926 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. 22 czerwca 1930 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Przemyślu. Od tegoż roku przez cztery lata był wikariuszem w Przeworsku (od 1 sierpnia 1930 r. do 31 sierpnia 1934 r.), a następnie poświęcił się pracy katechetycznej w Przemyślu (od 31 sierpnia 1934 r. do 16 sierpnia 1940 r.). Przez okres jednego roku pełnił obowiązki asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Będąc katechetą w Przemyślu zdobył stopień magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w dniu 8 kwietnia 1938 r. Od 16 sierpnia 1940 r. do października 1972 r. był administratorem parafii w Leżajsku. Po rezygnacji z tej funkcji zamieszkał jako rezydent w Leżajsku i tam zmarł 6 lipca 1992 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Leżajsku

Źródło: Archiwum Archidiecezji w Przemyślu.