ks. Marcin Tunia *1946 – 1958*

Ks. Marcin Tunia urodził się 3 listopada 1914 r. w Kosinie. Syn Michała i Salomei zd. Szajnar. Po zdaniu egzaminu dojrzałości 7 maja 1935 r., wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Otrzymawszy święcenia kapłańskie 10 września 1939 r. w Przemyślu, 20 października 1939 r. został mianowany wikariuszem parafii Grodzisko Dolne. Pracował tam do 9 października 1946 r. Następnie, został skierowany do pracy w Dębnie. W marcu 1958 r. otrzymał pierwszą samodzielną placówkę w Giedlarowej. Po 27 latach pracy duszpasterskiej w Giedlarowej, w sierpniu 1985 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej miejscowości. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1953), mianowany Wicedziekanem Dekanatu Leżajsk (1958), Dziekanem Leżajskim (1959) oraz Kapelanem Ojca Świętego (1968). Zmarł nagle 7 czerwca 1992 r. w Kosinie. Ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu w Giedlarowej.

Źródło: Archiwum Archidiecezji w Przemyślu

 

(zbiory Marty Baran)
« z 4 »