Ekshumacja po I wojnie światowej

   Zawiadomienie z dnia 17 grudnia 1937 r.  sporządzone przez sołtysa Jerzego Rzepko, dotyczące protokołu ekshumacji żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej i pochowanych na terenie wsi Dębno.