List od wysiedlonego mieszkańca Dębna.

Wysłany z Zaleszczyk do mojego dziadka Jakuba Baran.